סינכרון המיספרות
מצב תודעתי: "המוח השלם"

תיאום מופלא בין ההמיספרה הימנית להמיספרה השמאלית

מהו סינכרון המיספרות?
ובאילו אופנים הוא מיטיב עם בריאותנו?

במצב של סנכרון המיספרות, שתי ההמיספרות של המוח פועלות יחד בתיאום קוהרנטי מושלם.

מצב תודעתי זה נקרא גם בשם: "המוח השלם". מצב "המוח השלם" הוא מצב של קוהרנטיות במוח. המצב מאופיין בדפוס גלי מוח סימטרי, דו-צדדי, המאפשר זרימת נתונים ותקשורת מקסימלית בין ההמיספרה השמאלית והימנית של המוח.

על ידי סינכרון שתי ההמיספרות של המוח אנו חווים עלייה בבריאותנו הנפשית הכללית, שיפור בביצועים הקוגניטיביים, שיפור הזיכרון וכן תפקוד אינטלקטואלי מוגבר. במצב תודעתי זה עולות בנו יותר מחשבות בעלות תובנות, המערכת הפרא-הסימפתטית מופעלת והכעס, החרדה והדיכאון פוחתים. לאט לאט, ככל שאנחנו מתרגלים יותר, אנו מרגישים שמחים יותר, אופטימיים יותר, ו"אחד" עם העולם.

מהי קוהרנטיות?

קוהרנטיות היא מצב בו גלים הנעים יחד במרחב מסתנכרנים לכדי תנועה אחידה, קבועה, באותו מקצב. כלומר, תדירותם של הגלים, אורך הגל והמשרעת – כולם זהים. ההפרשים בין המופעים של הגלים הם קבועים. ולכן נוצרת תבנית התאבכות קבועה.

  • אותה תדירות – אותו מס' מחזורים לשניה.
  • אותו אורך גל – המרחק בין פסגות סמוכות של הגל הוא זהה.
  • אותו גובה משרעת (אמפליטודה) – הפרש זהה בין הערך המזערי לבין הערך המירבי של הפונקציה.

מעט על ההמיספרות במוחנו

ההמיספרה השמאלית

אופן החשיבה של ההמיספרה השמאלית הוא יותר ליניארי ורציף בדרך כלל, לוגי, מעשי, מתמטי, אנליטי, מדעי ומוכוון זמן (Time oriented).

ההמיספרה הימנית

אופן החשיבה של ההמיספרה הימנית הוא פחות ליניארי ויותר אינטואיטיבי, מופשט, ממוקד במבט העל (בתמונה הגדולה), יצירתי ומוכוון מרחב (Space oriented).

 

מרבית האנשים עושים שימוש בהמיספרה אחת יותר מהשניה, ולכן נוצר במוחם חוסר איזון.

מחקרים רבים שהתבצעו באמצעות EEG (או: ElectroEncephaloGraph) הראו
שרבים מגדולי הפילוסופים, ההוגים, הממציאים והאמנים של האנושות
עושים שימוש בשני חצאי המוח יחד, בהרמוניה מאוחדת.